Marija Majka Crkve

ŽUPA GAREVAC

Uto06022020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Župna statistika

Garevački povratnici

Popis povratnika u Garevac

       
Prezime Ime Broj osoba Nadimak
Andrić Jakov 2 Krečar
Andrić Mara 1 Gujićevca
Andrić Katica i sestre 3 Malog Mate sestre
Andrić Marko i Jovanka 2 Zokušin-Kujara
Andrić Pero 2 Zokušin
Bajić Ivo 1 Nikin
Bajić Manda 1 Mandala
Bajić Zvonko 1 Buco
Burić Mato i Ana 2 Šironjica
Burić Stipo 4 Erlićev
Burić-Lauber Mara 2 Tubina
Cvitkušić Manda 1 Čorbinca
Cvitkušić Ilija 2 Džoljo
Cvitkušić Ilija 2 Anđušin
Cvitkušić Jozo 2 Bundava
Cvitkušić Joko 1 Jokica
Cvitkušić Pavo 1 Žabac
Cvitkušić Marko 2 Markeša
Cvitkušić Ivo 4 Ivčin
Cvitkušić Mato 2 Lozin
Cvitkušić Mato 3 Ćevo
Gagulić Jerkan 2  
Gagulić Jozo 1 Mićin
Gagulić Ruža 1 Pokojnog Tadije
Gagulić Marko 2 Pita
Gagulić Stijepan 2 Štef
Gagulić Pero i majka Luca 2  
Gligorić Milutin i Zora 3 Ginin zet
Ikač Andrija 2  
Ikač Zvonko i Đena 2  
Jagustin Anđa 1 Gina
Jagustin Danijel 3 Zuber
Jagustin Franika 2 Jaranov
Jagustin Ilija 2 Čaruga
Jagustin Jozo 2 Ivičin
Jagustin Jagustin 2 Jagustinčić
Jagustin Marko 1 Mulija
Jagustin Pavo 1 Arap
Jagustin Pero i Mara 2 Ivičin
Jagustin Stipo 3 Jaranov
Jagustin Vinko 1  
Kovač Bruno 6 Legin
Kovač Marko 1 Pućan
Kovač Zlatko 2 Legin
Križić Anto 4 Marijanov
Križić Ivčin 2 Pačija noga
Križić Jakica 2 Antin
Križić Kaja 1 Domnovca
Križić Mara 1 Giganovca
Križić Pero 2 Maričin
Križić Markica 6 Marijanov
Lauber Marijan 2  
Lozić Vlado 2 Jerkić-trgovac
Marić Ivan 2 Kaića
Marić Ivka 1  
Marić Niko 1 Smrdan
Marić Jakov 2 Ćumur
Marić Pero 2 Kaića
Marić Stipo 1 Tair
Marić Šimo 3  
Marković Luca 1 Pokojnog Ive
Marković Pero 1  
Marković Stipo 1  
Marković Luca 2 Pokojnog Tome
Mazalović Ana i Mato 1 Mazalo
Mijić Marko 3  
Mikulić Ivo 1 Debeli
Milardović Marijan 1 Kukurovčin
Pavić Marko 2 Grdan
Perak Mato 1 Perkušin
Perak Perija 1 Daso
Perić Danica 1 Kuskunovca
Perić Drago i Bosa 2 Kuskun
Perić Janja 2 Nike Kuskuna
Perić Kaja 1 Marijanova
Perić Marijan 2 Baro
Perić Karko 2 Ive Krkalije
Perić Marijan 2 Djedov
Perić Mara 1 Matina
Perić Perija i Manda 2 Marijanov
Perić Zora 1 Ivićeva
Perković Anđa 1 Sitno
Perković Jozo i jelne 4 Njonjo
Perković Marko 2 Marijanov
Perković Kaja 3 Jozina
Perković Zoran 2 Perin
Perković Ivo 4 Jakin
Pušeljić Ana 1 Goga
Ravnjak Anto 1 Babe Ruže
Ravnjak Jozo 2 Bubo
Ravnjak Pero 2 Pejo
Šerić Ivo 2  
Šerić Luca, Manda i Anđađa 3

Pokjnog Marka

Serić Ilija 2 Gula
Spajić Ivo 2  
Stanić Anđa Preminula  
Stanić Anto 2 Kekonja
Stanić Đuka   Uglješića
Stanić Ivo 4 Ćule
Stanić Marijan 2 Mijatović
Stanić Pero 1 Mijatović
Stanušić Ana 1 Milešinca
Stanušić Ilija 2 Gospoja
Stanušić Ivo 4 Ćule
Stanušić Jozo i Anđa 2 Kujica
Stanušić Pero 2 Matukić
Stanušić Pavo 2 Kulenov
Stanušić Jakov 2 Šarac
Stanušić Roko 2 Rokica
Tokić Anđelko 1 Dikača
Tokić Bono 4  
Tokić Goran 2 Dikačin
Tokić Ruža i Šima 2 Batenjaci
Tokić Niko 2 Tamburičin
Tokić Goran 3 Dikača
Tokić Niko 2 Dikača
Tokič Niko 1 Brkica
Tokić Vlado 4 Dikačin
Tokić Ana 1 Antikinčina
Vukadin Marko 1  
Zelić Marko 2 Prcanov
Ukupni broj   232  
###BLANK###