Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Pon07062020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Objave i ukazanja o problemima Crkve zadnjih vremna

Da je taj veliki otpad od vjere uistinu stvarnost upravo ovoga našeg vremena, ovoga danas, najbolje je oslikala Majka Božja svojom porukom od 13. lipnja 1989. godine koju je dala ocu Gobbiju i upozorila svijet na opasnost crkvene masonerije (Zvijer slična janjetu). ...

Crkvena masonerija djeluje tako da se zamrači božanska Riječ Božja, pomoću prirodnih i razumskih tumačenja, te joj se, u pokušaju da je se učini razumljivijom i prihvatljivijom, u potpunosti oduzima svaki nadnaravni sadržaj. Tako se po  cijeloj Katoličkoj Crkvi šire zablude. Poradi tih zabluda mnogi se danas udaljavaju od prave vjere, ostvarujući time jedno od mojih (Marijinih) proročanstava u Fatimi: „Doći će vremena u kojima će mnogi izgubiti pravu vjeru“. A gubitak vjere je otpad.

Crkvena masonerija djeluje podmuklo i đavolski kako bi sve dovela do apostazije (otpadništva).Cilj Crkvene masonerije je pronaći opravdavanje za grijeh, da ga se predstavi ne više kao zlo, nego kao nešto vrijedno i dobro. ... Pogubni plod ovoga zloćudnog raka, ... jest nestanak osobne, pojedinačne ispovijedi svuda po svijetu. Duše su dovedene u stanje življenja u grijehu te odbijaju dar života kojeg vam je Isus darovao. Crkvena masonerija promiče egzegeze(tumačenja biblijskih tekstova, op. M. Gašić) koje daju prirodna i razumska objašnjenja Evanđelja pomoću primjene raznih književnih vrsta, te ono postaje rastrgano u svim svojim dijelovima.

Na kraju se dolazi i do nijekanja povijesne stvarnosti čuda i Kristova uskrsnuća i dovodi se u pitanje i samo Isusovo božanstvo i njegova misija spasenja. Nakon što je uništila povijesnog Krista, zvijer s dva roga slična janjetu, pokušava uništiti Mističnog Krista, tj. Crkvu. Crkvena masonerija pokušava uništiti ovu stvarnost lažnim ekumenizmom koji dovodi do prihvaćanja svih kršćanskih crkvi, tvrdeći da svaka od njih posjeduje jedan dio istine. Ona gaji nadu da će osnovati jednu sveopću ekumensku Crkvu koja bi nastala spajanjem svih kršćanskih konfesija, od kojih je jedna i Katolička Crkva.

Crkvena masonerija zato nastoji na tako podmukao način ugroziti crkvenu pobožnost prema sakramentu Euharistije. Od Euharistije smatra vrijednim samo aspekt Večere, te nastoji na minimum svesti njenu žrtvenu vrijednost, pokušavajući poreći stvarnu i osobnu nazočnost Isusa u posvećenim Hostijama. Zbog toga su se postupno ukinuli svi oni vanjski znakovi koji pokazuju vjeru u stvarnu Isusovu nazočnost u Euharistiji, kao što su klecanja na koljena, satovi javnog klanjanja, te sveti običaj okruživanja Svetohraništa svjetlom i cvijećem.

Sada crkvena masonerija pokušava uništiti temelj jedinstva Crkve podmuklim i lukavim napadima na Papu. Na taj se način ruši sam temelj njenog jedinstva i Crkva se sve više razdire i dijeli.
Dok je komunistička ideologija nastojala navesti čovječanstvo da se odrekne Boga i zaniječe njegovo postojanje šireći na taj način ideju bezboštva i bezvjerstva, ideju ateizma, masonerija se napinje huliti na Boga, blateći i klevećući sve što stignu samo da ocrne sve što je s njime (Bogom) povezano i makne u potpunosti iz ljudskih srdaca kako bi sam zaposjeo na njegovo mjesto. Da bi potpuno zakontrolirali svijetom.

Majka Božja htijući ukazati na odgovornost svećenika i Bogu posvećenih osoba, odnosno na njihovo neodgovorno vladanje i propuste vršiti svoju službu u skladu s načelima koja odrređuje ta služba. Mnogi svećenici i Bogu posvećene osobe i ne razmišljaju kako svojim opakim i neporočnim  življenjem, svojim pohlepom za novcem, častima i užicima, svojom nepobožnošću kod služenja Svetih Otajstava, svojim nevjernostima uvijek iznova nanose kalvarijsku bol našem Gospodinu Isusu Kristu. I ne pomišljaju da svojim neprikladnim ( grešnim) životom prizivaju na sebe i svijet srdžbu božju, te ti grijesi vapiju (poput abelove krvi) do Neba prizivajući božju kaznu.

Majka Božja 15. studenoga 1990. godine oca Gobbija upozorila na sljedeće:

"Kako je velika vaša odgovornost, o Pastiri svete Crkve Božje! Nastavljate putem odvajanja od Pape i odbacivanja njegova Naučiteljstva; na taj se način prikriveno pripravlja istinski raskol koji bi se uskoro mogao pretvoriti u nešto posve otvoreno i objelodanjeno. Tada će preostati svega šačica vjernih, koje ću ja čuvati u vrtu moga Bezgrješnoga Srca. Došao je čas velike kušnje za sve čovječanstvo. Kazna što sam je bila prorekla u Fatimi, sadržana u onom njezinu dijelu koji još nije objavljen, uskoro će uslijediti. Na svijet je došao veliki trenutak božanske pravde i milosrđa."

Što mogu očekivati ljudi, koji su izvana tobože kršćani , a zapravo iznutra obožavaju sebe, misle jedino na zabavu i predaju se raznim vrstama grijeha.  Ljudski rod se sav spleo u grijeh-e, a grijesi su uzrokom svih nevolja na zemlji. Priroda nam uzvraća naš maćehinski odnos prema njoj pa i ne čudi što danas (više no ikada u čovječijoj povijesti)  vapije, poput krvi Abelove u Nebo i traži osvetu spram čovjeka, Zemlja se trese od natopljenosti krvlju nevinih i zločinima svake vrste. Božji zakon u prirodi neće još dugo šutjeti. Zemlju će  zadesiti nevolje svih  vrsta.  Ono što čovjek danas živi i čini nije ništa drugo priprema duhovnih ratova između dobra i zla, ali i ratova među narodima koji će doći. Ti ratovi bi trebali trasirati put ratu što će ga za to sazrije vrijeme voditi Zvijer sa sedam glava i deset rogova (deset desetorica kraljeva Antikrista), čija će se vojska sastojati od snaga nekoliko država i imati će jedinstven plan: biti jedini vladari svijeta.

Majka Božja je već u La Salletu 19. rujna 1846. godine vidiocima Melanie Calvat i Maximinu Giraudu, nagovijestivši nevolje što imaju zadesiti čovječanstvo (što se odnosi i na nas koji živimo ovo naše vrijeme „danas“) rekla: „ ... Bog će kazniti svijet kao nikad do sada. Jao stanovnicima zemlje!... Starješine, vođe Božjega naroda, zanemarili su molitvu i pokoru, te im je đavao zamračio rasuđivanje. Postali su zvijezde lutalice koje đavao svojim repom će povući u propast. Bog će dopustiti staroj zmiji da unese razdor među vladare, u sva društva i sve obitelji. Ljudi će podnositi tjelesne i moralne muke... Zle knjige će preobilovati  na  zemlji, dok će dusi tmine posvuda širiti posvemašnju mlitavost u svemu što se odnosti na čašćenje Boga.  Zlodusi će imati veliku moć nad prirodom. Gradit će se čak i crkve gdje će se služiti tim zlodusima. Zlodusi će prenositi neke ljude s jednog mjesta na drugo, a među njima i svećenike, jer  neće biti vođeni dobrim duhom Evanđelja, a to je duh poniznosti, milosrđa i revnosti za slavu Božju“.  

U ovo naše vrijeme dobro je skrenuti pozornost na sledeći dio poruke iz La Salleta: „Čovječanstvo  se nalazi na pragu najstrašnijih kazni  i najtežih događaja. Čovječanstvo se mora spremiti na to da će se njime upravljati željeznom palicom, te će morati piti iz čaše Božjega gnjeva.“ Ove riječi Majke Božje se uklapaju u životno-mentalni sklop današnjeg društva u svijetu općenito. Poglavito otpad od vjere i prihvaćanje luciferovske ekonomije življenja su predispozicije koje širom otvaraju vrata luciferovim hordama što orgijaju po mnogim ljudskim srcima. Ako ovome pridodamo i Gospinu najavu za: 1864. godinu kada će Lucifer, zajedno velikim brojem đavola biti će pušten iz pakla. Zatim za  1865. Godinu: vidjet će se grozota pustoši (kumiri) - doći će do oskvrnjivanja svetih mjesta. U samostanima će se istrgnuti cvijeće Crkve i đavao će ponašati kao kralj  svih srdaca. Nisu li Karl Marks i Fridrich Engels upravo 1864. Godine, kao osnivači Prve komunističke internacionale, a polazeći od osnova “Manifesta komunističke partije“,  načinili su program oraniziranog djelovanja međunarodnog proletarijata – nosioca revolucionarnih prevrata u nasilju i krvi.

Od tada pa do danas skala moralnosti i čistoće vjere je u stalnom padanju. Danas se je ta skala zabila duboko glib grijeha, kojega zasigurno nije zabilježio ni Babilon, ni Sodoma i Gomora. Stavičnu sliku vremena (događanja) kada bude vladao Antikrist opisala je na sledeći način:

Godišnja doba će se izmijeniti, zemlja će donositi samo loše podove, zvijezde će izgubiti svoje redovite putanje, mjesec će odražavati tek blijedi crvenkasti sjaj. Voda i vatra izazvat će  na zemaljskoj kugli trzaje i stravične potrese koji će gutati čitave planine i gradove. Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista.  Zlodusi će zraka,  zajedno s Antikristom,  činiti velika "čudesa" na zemlji i u atmosferi, te će ljudi  postajati sve više i više  izopačeni.           

Jao stanovnicima zemlje! Doći će do  krvavih ratova i gladi, bit će pošasti i zaraznih bolesti. Kiša će biti popraćena prestrašnim kricima životinja. Oluje će potresati gradove a potresi gutati čitave zemlje. U zraku će se čuti glasovi. Ljudi će udarati glavom o zidove i zazivazi smrt, a smrt će im donijeti jedino muku. Krv će teći  posvuda.Tko će pobijediti ako Bog ne skrati tu kušnju? Bog će olakšati  prolijevanje krvi i suze pravednika, i čuti njihove molitve. Henoh i Ilija bit će usmrćeni.  Poganski će Rim nestati. S neba će pasti vatra i progutati tri grada. Sav će svemir  biti obuzet strahom i brojni će biti zavedeni, jer nisu častili istinskog Krista koji živi među njima. Došlo je vrijeme kad će sunce  potamniti - jedino će vjera opstati.

Crkva će biti zamračena,  a svijet obeshrabljen. No, tada će doći Henoh i Ilija,  ispunjeni Duhom Božjim. Oni će propovjedati snagom Božjom, te će ljudi dobre volje  povjerovat će  u Boga i mnoge će duše utješiti. Oni će učiniti  velike korake uz pomoć Duha Svetoga, te će osuditi đavolske zablude Antikrista.

Zvijer i njegove podanike ugušiti će dah Svetog Mihaela Arkanđela. Zvijer će pasti na zemlju, a zemlja je već tri dana u grčevima. Ona će otvoriti svoje krilo puno ognja te će zvijer biti uronjena sa svojim pristalicama u vječni bezdan pakla. Tada će voda i oganj pročistiti zemlju i uništiti sva djela ljudske oholosti i sve će biti obnovljeno. Tada će Bogu služiti i Boga slaviti.

“Nebo“ ništa ne prepušta slučaju. Ono pomno prati svaku sekundicu događanja u našemu svijetu i Nebo uspijeva održavati ravnotežu prirodnih zalonitosti. Unatoč svemu Ono poštuje darovanu nam slobodu. Jedina “represivna“ sredstva koja koristi su upozorenja putem ukazanja ili drugih vidova objave. Crkva je zabilježila mnoga takova upozorenja, pomno ispitivala i za mnoga je utvrdila njihovu vjerodostojnost kao nedvojbenu objavu Neba (Boga, Isusa Krista i njegove i naše Majke Marije). Blažena Djevica Marija je u mnogim svojim ukazanjima (u La Saletteu u Francuskoj 1846. godine , kao i u Akiti u Japanu 1973. Godine, ...) najaviljivala dolazak toga mraka, kao i otpadništvo od Crkve, crkvenog nauka i vjere.

I kod ukazanju u Akiti 13. listopada 1973. godine , Nebeska je Majka časnoj sestri Agnes Sasagawa kazala sljedeće: "Kao što sam vam rekla,  đavolje će se djelo provući i u samu Crkvu, te će kardinali ustati protiv kardinala, biskupi protiv biskupa. Svećenici koje me časte bit će proganjani i izvrgnuti suptrotstavljanju od strane svoje subraće. Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju nagodbe, te će zloduh brojne svećenike i posvećene duše prisiliti na napuštanje službe Gospodnje. Zloduh će biti posebno neumoljiv prema Bogu posvećenim dušama."
    
U vrijeme ovih ukazanja pa do danas, Crkva se nalazila pod stalnim udarom poklonika tajnih društava, ali i (poglavito u komunizmu) državnih sustava. Valja pripomenuti i to kako je danas crkva na udaru i takozvanih demokratskih državnih sustava, takozvanog slobodnog svijeta. Pod krinkom novih kulturoloških interpretacija istine, poučavaju se i promiču zablude; duh svijeta. Demoni su jako aktivni, žurno rade šireći svoje sjeme zla navodeći duše na prihvaćanje grijeha. I ne samo to, umjesto da se pokajemo za svoje grijehe, zli nas navodi na njegovo (grijeh) opravdavanje, odnosno življenje u grijehu. Gubitak vjere upravo osvaja nebrojene duše, čini ih mlitavim i mlakim. Upravo onakvima za koje je Isus rekao Crkvi u Laodiceji: „Poznam tvoja djela: niti si studen niti vruć! Oh kad bi bio studen ili vruć! Ali, jer si mlak – ni vruć ni studen – izbacit ću te iz svojih usta. (Otkr 3,16.16)“ Svaki od nas mogao osvjedočiti kako se otpadništvo proširilo posvuda u Crkvi.

Tko ima razuma razumjet će ove i druge objave Majke Božje i Isusa objavljene mnogim vidiocima i vidjelicama, kao i objave dane govorom u srcu, diljem svijeta.  Tko ima uho neka čuje što Duh kaže Crkvama (usp. Otkr 3,13). Mislim da smo svi zaduženi već svojim krštenjem poruke Majke Božje i našega Spasitelja uzeti ozbiljno u razmatranje i sukladno tome i uskladiti svoje živote. Ne smijemo dopustiti da Njihove poruke ostanu samo puko slovo na papiru, već nam je dužnost pronositi ih drugima pozivajući ljude na obraćenje, pokornički život i ozbiljni(ji) odnos prema Riječi Božjoj. Jer upravo je ne poznavanje svetopisamske Riječi dobrim dijelom razlog što ljudi ne žive onako kako je Bog zamislio ljudima hoditi putem istine, pravice kao i ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ne promišljanje i ne življenje Božjeg Zakona je uzrok pada u grijeh, uzrok svih zala. Kada bi se svijet obratio, duboko sam uvjeren, Bog nebi dopustio da se na zemlju sruči dažd i Božja kazna.

Nažalost, i sama pomisao na obraćenje od ustaljnenog načina življenja je utopija, a kamoli očekivati ozbiljniji pokušaj u tom pravcu. Stoga i ne iznenađuje progon Krista i njegove Crkve, kada se uzme u obzir koliko je uzmanjkala vjera kod običnog puka, ali i unutar samoga klera. Nije li to uistinu toliko očito da nitko ne može reći kako o tome nezna ništa. Ako znamo, nije dovoljno ogovarati i klevetati ljude (pogotovo kler) pripisujući im svo zlo ovoga svijeta htijući time samo “opravdati“ svoje propuste vjere. Nije dovoljno ogovaranjem (ponekad i nesvjesno) sablažnjavati druge ljude dovodeći ih u poziciju sumnjati u sve što je Božji zasad u zemlji.

Za GIP priredio Mićo Gašić, evaangelizator
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.