Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Pet10302020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

STATUT -HR

Internet portal «Garevac» (G.I.P.)

Ime i sjedište
1. Garevački internet portal  je Udruga u smislu § 60 švicarskog Civilnog zakonika. Njeno sjedište se nalazi  u Bürglenweg 16, 3627 Heimberg, a njeno polje djelovanja obuhvaća čitavu Švicarsku.

Namjena  Udruge
2. Portal njeguje hrvatski jezik i kulturu, duh zajedništva, sport, uzajamnu pomoć te nudi informacije sa svih područja.
3. Surađuje s kulturnim, umjetničkim, sportskim, dobrovoljačkim organizacijama u Švicarskoj i Hrvatskoj.
4. U granicama svojih mogućnosti organizira pomoć onim članovima kojima je takva pomoć nužna, organizira informatičke i kompjutorske kurseve, te proširuje informacije putem interneta.

Članstvo
5.  Udruga se sastoji iz redovnih članova, pokrovitelja kao i počasnih članova.
6.  Redoviti član može biti svaka osoba koja poštiva ove Statute.
7.  Redovitim članom se postaje ispunjavanjem pristupnice  i uplaćivanjem članarine.
8.  U slučaju povrede statuta Garevačkog internet portala od strane redovitog člana isti će biti  suspendiran od Upravnog odbora. O suspenziji odlučuje Glavni odbor.
9.  Pokrovitelji su osobe i institucije koje potpomažu Portal.
10.Počasnim clanovima mogu prije svega postati zaslužni članovi ali i nečlanovi i druge ugledne osobe.

Prava i obveze članova
11.Prava jednog člana su: birati, biti biran i glasati, biti informiran o djelovanju GIP-a.
12.Obveze jednog člana su: djelovati u duhu ovih Statuta, plaćati godišnju članarinu, sudjelovati u radu GIP-a, prilikom mijenjanja adrese o tome obavijestiti Upravni odbor.
13.Pokrovitelji i počasni članovi potpomažu GIP u okviru svojih mogućnosti.

Tijela GIP-a
14.Upravna tijela Kluba su:
a)      glavna skupština,
b)      glavni odbor
c)      upravni odbor
d)      nadgledni odbor

12. Glavna skupština GIP-a je najveće klubsko tijelo. Sastoji se od svih redovnih članova . Redovno se održava jednom godišnje. Održavanju glavne skupštine svaki redovni član mora biti upoznat  dva tjedna unaprijed.

Glavna skupština GIP-a
16.-razmatra izvješća upravnih tijela
razmatra i odlučuje o najboljem mogućem ostvarenju svrhe GIP-a
bira novog člana Uprvnog odbora
bira predsjednika GIP-a
odlučuje o visini članarine
revidira (preispituje) statute GIP-a
imenuje na prijedlog Upravnog odbora počasne članove

Glavni odbor
17 ..koji je sastavljen iz Upravnog odbora, Nadglednog odbora i voditelja određenog djelokruga (informacije, kultura, sport, humana djelatnost)
-  određuje radni plan  i koordinira djelovanje svih upravnih tijela GIP-a
-  brine se o pripremi i pozivanju na Glavnu skupštinu.

Upravni odbor
18...koji se sastoji od predsjednika, dopredsjednika i blagajnika biva biran jednom godišnje.
- predstavlja udrugu u javnosti
- izvršava zaključke Glavne skupštine

Uvjeti poslovanja
19.Na Glavnoj skupštini je potrebita dvotrećinska većina za izmjene a za sve ostale odluke  relativna većina prisutnih redovnih članova.
20.Sjednice odbora  (GO, UO, NO) bivaju sazvane ili od predsjednika po vlastitoj inicijativi, ili na prijedlog  nekog člana iz navedenih odbora.
21.Za valjanost rada  potrebna je prisutnost najmnaje polovice članova, odbora pod uvjetom da su preostali članovi bili upoznati s održavanjem sjednice.
22.Odluke bivaju donesene  polovicom glasova članova odbora .
23.U slučaju da je predsjednik  upravnog odbora spriječen u vršenju svojih dužnosti, biva zamijenjen od strane dopredsjednika.
24.U slučaju da jedna petina redovnih članova s obrazloženjem traži izvanrednu sjednicu Glavnog odbora, Upravni odbor je dužan u roku od tri tjedna je i sazvati.

Financije, jamstvo
25.Financijska sredstva Portala sastoje se iz članarina, dobrovoljnih priloga, prihodi od raznih priredbi i sličnih aktivnosti.
26.Za odgovornosti Portala jamči njegova imovina. Osobno jamstvo  u ime Portala  je isključeno. Dok svaki član odgovara za prouzročenu štetu  učinjenu osobnom nepažnjom  ili nepridržavanjem sigurnosnih mjera  za vrijeme njegovog rada u Portalu.

Zaključne odredbe
27.Raspuštanje Portala  može donijeti Glavna skupština i to dvotrećinskom većinom.

Predsjednik Vlado Perak

Sekretar Darijo Bajić

Svaka izmjena ovog statu je zabranjena

###BLANK###