Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Uto12102019

Last updateUto, 10 Ruj 2024 7pm

Prezime Čović

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Čović!

55. Josip Čović, rođen 5. lipnja 1905. godine, iz Dobrinje, sin Ive i Kate rođene Juroš.

56. Perica Čović – Pepić, rođen 22. ožujka 1924., iz Pruda. Sin Joke Čovića-Pepića i Mare Bičvić. Nije bio oženjen.

57. Stjepan Čović, rođen 20. srpnja 1903. godine, iz Dobrinje, sin Ivana i Kate rođene Juroš. Vjenčao se u Modriči 25. 11. 1925. godine sa Marom Lučić iz Dobrinje.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Čupić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Čupić!

58. Ivo Čupić, Pulčin, sin Šime, rođen 1919. godine, iz Kornice.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Dobrinjkić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Dobrinjkić!

60. Ilija Dobrinjkić, rođen 30. kolovoza 1910. godine, iz Dobrinje, sin Andre i Mare rođene Bilušić. Sklopio brak u Modriči 23.11.1932. godine s Katom Patljak iz Kladara Gornjih.

61. Matija Dobrinjkić, rođen 27. veljače 1920. godine iz Dobrinje, sin Andrije i Mare rođene Bilušić. Sklopio brak s Katom Brekalo iz Bjeljevine 08.11.1939. godine.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Domazet

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Domazet!

62. Alojzije Domazet, rođen 26. ožujka 1907. godine, iz Riječana, sin Luke i Kate rođene Anđelić. Supruga mu je Jela Paradžik.

63. Dragutin Domazet, rođen 28. listopada 1907. godine, iz Dobrinje, sin Ilije i Kate rođene Radat. Sklopio brak u Modriči 15. 11. 1933. godine sa Marom Juroš iz Oteže.

64. Mato Domazet, rođen 24. ožujka 1907. godine, iz Kladara Donjih, sin Ive i Mande rođene Šošić. Neoženjen.

65. Petar Domazet, rođen 14. studenoga 1912. godine, iz Riječana, sin Petra i Serafine rođene Zelić. Sklopio brak sa Mandom Peranović iz Riječana.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Dragić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Dragić!

66. Jozo Dragić, rođen 15. lipnja 1925. godine, iz Kladara Donjih, sin Andrije i Ane rođene Domazet. Neoženjen.

67. Mato Dragić, rođen 7. rujna 1912. godine, iz Kladara Donjih, sin Franje i Mare rođene Stanić.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Dubravac

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Dubravac!

68. Anto Dubravac, rođen 12. lipnja 1925. godine, iz Kladara Gornjih, sin Joze i Kate rođene Mrkonjić.

69. Ivan Dubravac, zvani Ivaka, rođen 12. listopada 1906. godine, iz Kladara Gornjih, sin Ive i Mare rođene Radat.

70. Ilija Dubravac, rođen 19. srpnja 1922. godine, iz Kladara Gornjih, sin Joze i Kate rođene Mrkonjić.

71. Pero (Pejo) Dubravac, star 30 godina, sin Joze i Luje rođene Lozić, iz Donjih Kladara. Supruga mu je Janja Šoljić. Odvezen iz Burića štale i ubijen od partizana 27.05.1945. godine pri bjegu u Garevcu u Burića hrastiku. On, Tunjo Marić-Ilić i Jozo Peranović odvezali se od žice, razoružali stražare na rijeci Bosni u Topoliku, mjesto strijeljanja i pošli bježati sa stratišta. On je poginuo 27.05.1945. godine u Burića hrastiku dok su ostala dvojica uspjela pobjeći. Sahranjen 30.05.1945. godine u kladarsko groblje od Marka Šoljića i Miće Šuška.


Vrati se natrag na izbornik prezimena