Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Sub06062020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Prezime Lozić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Lozić!

100. Jozo Lozić, rođen 1. siječnja 1928. godine, iz Čardaka. Sin Ante i Mare rođene Zekić.

101. Pero Lozić, rođen 12. lipnja 1921. godine, iz Kladara Gornjih, sin Mate i Luce rođene Čović. Vjenčan u Modriči sa Lucom Lozić 25.10.1942. godine.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Lučić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Lučić!

102. Ivan (Ivić) Lučić, rođen 30. ožujka 1908. godine, iz Dobrinje, sin Mate i Mande rođene Andrijanić. Neoženjen.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Lukić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Lukić!

103. Ivan Lukić, rođen 1900. godine, iz Kladara Donjih, sin Marka i Marije rođene Perković. Sklopio ženidbu 27.10.1918. godine u Modriči s Marom Domazet iz Kladara Donjih, te drugi puta sklopio brak u Modriči  01.02.1928. godine sa Marom Marić iz Gareva.

104. Marko Lukić, rođen 27. veljače 1906. godine, iz Kladara Donjih, sin Petra i Anđe rođene Tomić. Vjenčan u Modriči 13.11.1929. godine s Jelom Burušić iz Dobrinje.

105. Mato Lukić, rođen 8. listopada 1903. godine, iz Kladara Donjih, sin Juraja i Mare rođene Mikulić. Sklopio brak sa Anom Pušeljić iz Tramošnice 08.11.1922. godine.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Lušo

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Lušo!

106. Ivo Lušo, rođen 1928. godine, iz Kornicer, sin Ilije i Delfe Lušo.

107. Jozo Lušo, rođen 1917. godine, iz Kornice, sin Ive Luše.

108. Markica Lušo, rođen 1925. godine, iz Kornice, sin Ilije i Delfe Lušo.

109. Marko Lušo, iz Kornice. Supruga mu je Pavka, rođena Babić.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Ljubić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Ljubić!

110. Ivo Ljubić, rođen 1923. godine, iz Orlova Polja, župa Donja Tramošnica.

111. Tadija Ljubić, rođen 1919. godine, iz Orlova Polja, župa Donja Tramošnica.

Vrati se natrag na izbornik prezimena

Prezime Majstorović

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Majstorović!

114. Nikica Majstorović, rođen 1920. godine, iz Kornice. Sin Marka Majstorovića.

Vrati se natrag na izbornik prezimena