Popis ubijenih Garevljana

Prezime Burić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Burić

27. Anto Burić, zvani Tulo, rođen 15. prosinca 1918. godine, iz Garevca, sin Pere Burića i Ane rođene Pavić. Sklopio brak u Gradačcu 01.08.1942. godine sa Kajom Majstorović iz Kornice. Od partizana zarobljen i doveden u štalu svog oca sa ostalim zarobljenicima u Garevcu, odakle su kamionom preveženi rijeci Bosnii tamo ih nestalo. Roditelji ga prepoznali na obali Bosne mrtva i dali ga zakopati kad su prilike dozvolile. Strijeljan 27.05.1945. godine. Brat Pero Burić zvani Erlić prepoznao ga je i motkom gurnuo u stranu da bi ga roditelji kasnije prepoznali na obali Bosne mrtva i dali sahraniti na groblju u Garevcu 19.09.1945. godine kad se vrijeme malo smirilo. Sahranili su ga Marko Tokić i Stjepan Jagustin.
 
28. Ilija Burić, rođen 15. svibnja 1920. godine, iz Garevca, sin Stipe Burića i Mare rođene Bajić. Neoženjen.
 
29. Ivan Burić, rođen 16. travnja 1900. godine, iz Garevca, sin Petra Burića i Mare rođene Mašić. Sklopio ženidbu sa Katom Bajić u Modriči  26.01.1921. godine.
 
30. Ivan Burić, rođen 10. ožujka 1908. godine, iz Garevca, sin Franje Burića i Jele rođene Juroš.
Vjenčan sa Anđom Lozić (Jerkić) iz Čardaka 23.11.1931. godine u Modriči.
 
31. Ivo Burić (Burin), rođen 25. travnja 1923. godine, iz Garevca, sin Ive Burića i Mande rođene Mamuzić.
 
32. Jozo Burić (Magarčušin), rođen 22. travnja 1920. godine, iz Garevca, sin Mate Burića i Mare rođene Andrić.
 
33. Luka Burić (Toleša), rođen 20. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Ilije Burića i Ivke rođene Pavić. Sklopio ženidbu u Gradačcu 17.11.1943. godine sa Marom Mamuzić, koja se 1949. godine udala u župu Sivša kod Doboja.
 
34. Marko Burić (Bura) iz Garevca. Strijeljan bez suđenja između 25. i 28. svibnja 1945. godine.
 
35. Mato (Matan) Burić, rođen 23. kolovoza 1924. godine, iz Garevca, sin Mate (Matije) Burića i Ane rođene Bičvić.
 
36. Tomo Burić, rođen 10. listopada 1922. godine, iz Garevca sin Stjepana Burića i Mare rođene Bajić.

 
Vrati se na izbornik prezimena