Popis ubijenih Garevljana

Prezime Spajić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Spajić

165. Pero Spajić, rodom iz Čardaka, doselio se u Garevac.

Vrati se na izbornik prezimena