Dorbo došli na stranice župe Garevac

Župa Garevac utemeljena je 1820. god. Posvećena je Mariji Majci Crkve. Prije ovog rata župa je brojila oko 2.400 vjernika, a sada ih u župi stalno živi oko 130. Župnu crkvu u nedavnom ratu potpuno je razorila srpska vojska, a 2005. godine je potpuno obnovljena i posvećena.

Također je obnovljena i župna kuća kao i porušeni zvonik. Sada ta jedinstvena crkva u Bosni i Hercegovini sjaji u svom prvotnom sjaju. Nadati je se da će se iznova obnoviti i živa garevačka Crkva iako ova dole statistika pokazuje sasvim drugačiju sliku..

Statistika župe Garevac

Statistika župe Garevac po osobama:
Broj osoba 2018. godine = 107
Broj osoba 2017. godine = 142
Broj osoba 2016. godine = 123
Broj osoba 2015. godine = 157
Broj osoba 2014. godine = 174
Broj osoba 2013. godine = 129
Broj osoba 2012. godine = 127
Broj osoba 2010. godine = 114
Broj osoba 2009. godine = 113
Broj osoba 2008. godine = 173
Broj osoba 2007. godine = 157
Broj osoba 1991. godine = 2.943

Godišnja statistika župe Garevac po obiteljima
Broj obitelji 2018. godine = 77
Broj obitelji 2017. godine = 73
Broj obitelji 2016. godine = 76
Broj obitelji 2015. godine = 87
Broj obitelji 2014. godine = 87
Broj obitelji 2013. godine = 82
Broj obitelji 2012. godine = 75
Broj obitelji 2011. godine = 76
Broj obitelji 2010. godine = 80
Broj obitelji 2009. godine = 78
Broj obitelji 2008. godine = 80

Broj katolika u Garevcu od 1973 godine.
2001. godina 52 katolika
1991. godina 2943 katolika
1973. godina 2500 katolika