Memorandum o razumijevanju između UN-UNDP i Općine Odžak

odzak_centarODŽAK-U kabinetu općinskog načelnika, gospodina Luke Jurić, potpisan je memorandum o razumijevanju između Ujedinjenih nacija koje zastupa Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP, a zajednički provodi pet UN agencija:UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, i Općine Odžak.

Svrha ovog Memoranduma je osigurati okvir za suradnju i pružiti podršku suradnji između UNDP-a i Općine Odžak, uz ravnopravno učešće svih strana po pitanjima od zajedničkog interesa, definiranim zajedničkim programom.

Ovaj program ima tri međusobno povezana rezultata, kreirana sa ciljem da postigne značajno poboljšanja sektora lokalnog upravljanja resursa za zaštitu životne sredine, kao i pružanja usluga.

Suradnja sa lokalnom zajednicom na osnovu ovog Memoranduma, podrazumijeva: potpunu suradnju ugovornih strana sa tehničkom podrškom koja pruža usluge u cilju razvoja LEAP-a; višestruki pristup procesu lokalnog planiranja zaštite životne sredine podrazumijevajući odaziv lokalnih vlasti u poboljšanju lokalnog pružanja usluga; podržati i unaprijediti upravljanje resursima zaštite životne sredine i pružanje usluga putem poboljšanja upravljanja zaštitom životne sredine na lokalnoj razini; naglasiti veze između zaštite životne sredine i siromaštva, koje se zasnivaju na načelima socijalne uključenosti; razviti efikasan sistem za prikupljanje informacija o zaštiti životne sredine; fokusirati se na proces participativnog sudjelovanja i socijalne uključenosti. podrška i razvoj kapaciteta u pružanja usluga za zaštitu životne sredine na lokalnoj razini; fokusirati se na jačanje kapaciteta od značaja za vlasti, zajednicu i organizacije civilnog društva kako bi organizirali i vršili proces suvremenih prioritetnih participativnih planiranja.

Memorandum su potpisali općinski načelnik, Luka Jurić i rezidentni koordinator UN-a Yuri Afanasiev.

Ugovorne strane su suglasne surađivati na područjima razvoja Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP) koristeći se Metodologijom participativnog procesa planiranja i Razvoj kapaciteta općine koji se zasniva na obostrano identificiranim potrebama.

Sukladno Memorandumu suradnja će trajati do početka prosinca 2012. godine.

Preuzeto sa službene stranice općine Odžak, autor Marinka Pranjić